Grāmatvedības darba organizēšana

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kursa mērķis: Izglītības rezultātā pilnveidot zināšanas un prasmes grāmatvedības nozarē, lai spētu pielietot mūsdienu informācijas ieguves, sagatavošanas un apstrādes tehnoloģijas, tai skaitā datorizētās grāmatvedības programmas un jaunākās likumdošanas prasības.
Kursa programma:

  • Grāmatvedības organizēšana
  • Datorizētā grāmatvedība
  • Dokumentu pārvaldība
  • Darba un vides aizsardzība