+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Bez priekšzināšanām
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 150 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā nodrošināt angļu valodas pamatzināšanu apguvi iesācējiem vai izglītojamajiem ar minimālām valodas zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšana, rakstīšana).
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

Ziņas par personu. Sasveicināšanās un iepazīšanās. Angļu valodas alfabēts. Skaņas un izruna. Lietvārds. Darbības vārds (to be). Valstis un tautības. Ikdienas aktivitātes. Vienkāršā tagadne. Pulksteņa laiks. Nedēļas dienas. Īpašības vārdi. Vieta, kur es dzīvoju. Vienkāršā tagadne: apgalvojuma, jautājuma un nolieguma teikumi. Istabas un mēbeles. Vietas prievārdi. Brīvā laika aktivitātes. Intereses un hobiji. Regulārie un neregulārie darbības vārdi. Vienkāršā pagātne apgalvojumos, noliegumos un jautājumos. Brīvā laika aktivitātes. Intereses un hobiji. Regulārie un neregulārie darbības vārdi. Vienkāršā pagātne apgalvojumos, noliegumos un jautājumos. Ceļošana. Transporta veidi. Orientēšanas pilsētā. Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne (salīdzinājums). Nākotnes plānošana. Datori un internets. Modālie darbības vārdi. Internets. Apģērbs un iepirkšanās. Apģērbs un krāsas. Veikalā. Vienkāršā nākotne: apgalvojuma, jautājuma un nolieguma teikumi. Darbības vārds: vienkāršā tagadne, vienkāršā pagātne un ilgstošā tagadne (salīdzinājums). Dialogu veidošana. Valodas lietojums.

 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Ar priekšzināšanām
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 100 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes pamata līmenī un sagatavot izglītojamos angļu valodas tālākās izglītības apguvei, veidot valodas komunikatīvo prasmi un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai, izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru pasaulē.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

Prast saprasties angļu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām. Aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus. Iegūt labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Tēmas: Fonētikas pilnveidošana atkārtojums un pilnveidošana. Gramatikas atkārtojums un papildus temati. Darbības vārdi. Lietvārds. Vietniekvārdi. Īpašības vārds. Modālie darbības vārdi. Prievārdi. Jautājuma teikumi. Vārdu kārtība saliktā teikumā. Ciešamā kārta. Reāla un nereāla nosacījuma teikumi (conditionals). Frazālie vārdi. Sarunvalodas temati: cilvēku iepazīstināšana, ģimene un mājas, intereses un brīvais laiks, transports, ceļošana, viesnīcas, iepirkšanās, ēdieni un maltītes, veselība, darbs, sarunas pa telefonu, masu mēdiji. Lietišķās sarakstes principi.

 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Angļu valodas zināšanas un prasmes (Elementary) līmenī
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 100 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Angļu valodas zināšanu un prasmju apguve pamata un vidējā līmenī. Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos angļu valodas tālākās izglītības apguvei, veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē un izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru pasaulē.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

Fonētika. Skaņas, intonācija. Angļu valodas skaņu artikulācija. Ritms un intonācijas īpatnības. Gramatika. Lietvārds. Artikuls un tā lietošana. Vārdu veidošana. Idiomas, vārdu nozīmes. Apstākļa vārds. Prievārdi. Apstākļa vārdu un prievārdu lietošana. Frazeoloģismi. Darbības vārda vienkāršie laiki. Vienkāršā tagadne. Vienkāršā pagātne. Nolieguma un jautājuma formas. Darbības vārda ilgstošie laiki. Ilgstošā tagadne. Ilgstošā pagātne. Nolieguma un jautājuma formas. Darbības vārda saliktie laiki. Saliktā tagadne. Saliktā pagātne. Nolieguma un jautājuma formas. Modālie darbības vārdi (must, have to, should). Nolieguma jautājuma formas. Nākotnes laiki. Nākotnes laiku lietošana. Darbības vārda ciešamā kārta. Ciešamās kārtas tagadne. Ciešamās kārtas pagātne. Salikti teikumi. First conditionals. Second conditionals. Teikums. Teikumu veidošana. Vārdu kārtība teikumā. Sarunvalodas tēmas. Es un pasaule. Sociālā runa. Draugi. Dzīvesveids. Ikdienas aktivitātes. Brīvā laika aktivitātes. Dzīvesvieta. Iepirkšanās. Veikalā. Cenas. E-iepirkšanās. Tirgū. Personas apraksts. Raksturs. Uzvedība. Izjūtas, sajūtas. Vieta, kur dzīvoju. Māja, dzīvoklis. Īpašums. Pilsētā. Mākslas pasaulē. Svētku svinēšana. Slavenības. Darba pasaulē. Darba apraksts. Profesijas. Darba intervija. Tehnoloģijas. Izgudrojumi. Telefona lietošana. Vide. Vides problēmas. Dabas katastrofas. Ceļošana. Orientēšanās pilsētā. Viesnīcā. Lidostā. Rakstīšana. E-vēstule. Veidlapu aizpildīšana. Lietišķa vēstule. 

 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Zināšanas angļu valodā (Lower Intermediate) līmenī
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 100 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Angļu valodas sarunvalodas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmju uzlabošana Intermediate līmenī.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

Gramatika. Lietvārds. Artikuls. Lietvārdu vienskaitlis un daudzskaitlis. Lietvārdu piederības forma. Nenoteiktā, noteiktā artikula lietošana. Nulles artikula lietošana. Vietniekvārdi. Personas, piederības, norādāmie un nenoteiktie vietniekvārdi. Skaitļa vārdi. Pamata un kārtas skaitļa vārds. Īpašības vārdi. Apstākļa vārdi. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes. Īpašības vārdu kārtība teikumā. Apstākļa vārdi. Darbības vārdi. Darbības vārda darāmā kārta: vienkāršā, ilgstošā, saliktā un salikti ilgstošā tagadne, vienkāršā, saliktā un ilgstošā pagātne, used to lietošana, nākotne (will, going to, vienkāršā tagadne, ilgstošā tagadne).  Prievārdi. Sakārtojuma un pakārtojuma saikļi. Jautājumi. Tiešie un netiešie, vispārīgie un speciālie jautājumi. Teikumi. Salikti teikumi: laika un nosacījuma (1. un 2. veida) apstākļa palīgteikumi. Saistelementu struktūras tekstā. Sarunvalodas tēmas. Personiskā informācija. Ģimene. Mājas. Darbs un profesijas. Dzīvesveids. Ikdiena. Brīvais laiks. Cilvēks un daba. Cilvēka izskats un raksturs. Veselība un pirmā medicīniskā palīdzība. Laika apstākļi un laika prognoze. Plašsaziņas līdzekļi. Internets, TV, radio un drukātā prese. Sabiedrība un notikumi. Slavenu cilvēku biogrāfijas. Svētki un svinamās dienas Latvijā un pasaulē. Pārmaiņu tendences sabiedrībā. Aktuālie notikumi. Izglītība un kultūra. Skolas. Grāmatas. Filmas. Dažādu valstu kultūras.

 

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Zināšanas angļu valodā (Intermediate) līmenī
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 100 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Angļu valodas sarunvalodas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmju uzlabošana Higher Intermediate līmenī.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

Gramatika. Lietvārds. Artikuls. Lietvārdu vienskaitlis un daudzskaitlis. Lietvārdu piederības forma. Lietvārdu darināšana. Nenoteiktā, noteiktā artikula lietošana. Nulles artikula lietošana. Vietniekvārdi. Personas, piederības, norādāmie un nenoteiktie, atgriezeniskie un attieksmes vietniekvārdi. Skaitļa vārdi. Pamata un kārtas skaitļa vārds. Īpašības vārdi. Apstākļa vārdi. Īpašības vārda darināšana, salīdzināmās pakāpes. Īpašības vārdu kārtība teikumā. Apstākļa vārdu darināšana un salīdzināmās pakāpes. Darbības vārdi. Darbības vārda darāmā kārta: vienkāršie, ilgstošie, saliktie un salikti ilgstošie laiki. Nākotne ar be going to, be planning to, will, ilgstošo tagadni, pagātne ar used to. Darbības vārda ciešamā kārta: vienkāršie, ilgstošie un saliktie laiki. Darbības vārda pavēles un vēlējuma izteiksme. Ģerundijs un nenoteiksme, bieži lietotās struktūras. Modālie darbības vārdi un to ekvivalenti: can could, should, to have to, will, must, may, might, shall, would, could have, should have, would have. Prievārdi, to lietojums frazeoloģismos. Sakārtojuma un pakārtojuma saikļi. Vispārīgie, speciālie, atdalāmie un alternatīvie jautājumi. Saliktie teikumi: laika un nosacījuma (1., 2. un 3. veida) apstākļa palīgteikumi. Vienkāršas saistelementu struktūras tekstā. Teikuma locekļi, vārdu kārtība teikumā. Netiešā runa. Netiešā runa, netiešie jautājumi. Sarunvalodas tēmas. Personiskā informācija. Ģimene. Mājas. Ikdiena. Darbs. Profesijas. Brīvais laiks. Cilvēks un daba. Cilvēka izskats un raksturs. Veselība. Apģērbs. Klimats. Augu un dzīvnieku valsts. Sabiedrība un notikumi. Plašsaziņas līdzekļi. Svarīgākie vēsturiskie notikumi Latvijā un pasaulē. Slavenu cilvēku biogrāfijas. Aktuālie notikumi. Pārmaiņu tendences sabiedrībā. Izglītība un zinātne. Skolas. Mācību procesa organizēšana. Mācīšanās stili. Izgudrojumi. Kultūra. Literatūra. Kino. Dažādu valstu kultūras. Svētki un svinamās dienas Latvijā un pasaulē. Reliģija.

Шаблоны с адаптивным дизайном