+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Programmēšanas pamati

Izglītības programmas nosaukums: Programmēšanas pamati HTML, CSS un JavaScript valodās
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas programmēšanā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Ievads HTML, HTML pamati, Kodu redaktors, Dokumenta skelets, Tekstu noformēšana, CSS pamati, Teksta stilizēšana, Saites un attēli, HTML tabulas, HTML formas, Lapas izveidošana Interneta tīklā.
  CSS definējums, ievads. CSS selektori. Lapas struktūra, izplatīti bloki. Mājasdarbu pārbaude. div, span (block, inline, inline-block). Darbs ar foniem. Vienkāršas tīmekļa vietnes izveide. HTML veidlapas. Pseidoklases. CSS īpašības (border, outline, text-decoration). Reģistrācijas veidlapas izveide. Pozicionēšana.
 • Pseidoelementi. HTML5 tagi. CSS3 īpašības. Flexbox pamati. Tīmekļa vietnes uzlabošana. Selektori un pseidoklases.
 • Selektora prioritātes. CSS mērvienības. Kodu stilizācija. Vertikālā izlīdzināšana (vertical-align). Video un audio. Google fonti. Adaptīvā izkārtojuma pamati (media).
 • JavaScript programmas pamati. JS sintakses pamati. Mainīgie. Datu tipi. Galvenie operatori un viņu prioritātes. Modālie logi (alert, prompt, confirm). Tipu pārveidošana (Boolean, toString, parseInt...). Salīdzināšanas operatori un būla vērtības (===,>, <,! ...). Nosacījumi (if else, trīskāršais operators "?", Switch). Loģiskie operatori (&&, ||). Cikli (while, for). Funkcijas (argumenti, "atlikušie" parametri, mainīgo tvērums). Masīvi (funkcijas darbam ar masīviem). Objekti. Radīšana, darbs ar īpašībām. Klases, "this" un objektu instances. Iebūvētās klases: Boolean, String, Number, Object, Array… Datums un laiks. Taimeri (setTimeout, setInterval). JS moduļi, lokālā uzglabāšana. Algoritmi, problēmrisināšanas algoritms un debugging. Komentāru lapas izveide.

 

Programmatūras testēšanas pamati

Izglītības programmas nosaukums: Programmatūras testēšanas pamati
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: 
Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: 
Apliecība
Izglītības programmas mērķis: 
Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas programmatūras testēšanā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Ievads programmatūras testēšanas pamatos.
 • Programmprodukta kvalitātes modelis: kas ir kvalitāte; kvalitātes atribūti: funkcionalitāte, veiktspēja, saderība, lietojamība, uzticamība, drošība/drošums, graskā lietotāja saskarne, kas ir testēšana.
 • Defekti: defektu struktūra, vispārēja pieeja defektu aprakstīšanā, defektu izmeklēšana un izolācija, defektu vadība, kā aprakstīt defektus un izvairīties no populārākām kļūdam.
 • Defektu dzīves cikls: kas notiks ar defektu pēc tās iekļūšanas kļūdu izsekošanas sistēmā (vispārējais dzīves cikls); dzīves cikls JIRA; dzīves cikla pielāgošana; defektu validācija.
 • Testu tipi. Testu tipi tīmekļa lietotņu, savrupu (standalone) un mobilajām aplikācijam: funkcionālie testi, nefunkcionālie testi (pārskats); saraksts tīmekļa lietotņiem; saraksts tipiskiem savrupu aplikācijām; saraksts mobilajām aplikācijām. Testēšanas process. 

 

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija

Izglītības programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: 
Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums:
 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: 
Apliecība
Izglītības programmas mērķis: 
Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas datu apstrādē un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās. Apgūt vai padziļināt iemaņas darbā ar datu veidiem un formātiem, lieliem datu apjomiem, datu filtrēšanu un dažādām analīzes pieejām, kā arī rezultātu vizualizācijas iespējām.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Noformēt un vizualizēt kritērijiem atbilstošus datus.
 • Veikt aprēķinus datu tabulās, izmantojot dažāda veida funkcijas.
 • Analizēt datus, izmantojot dažādus analīzes rīkus.
 • Veidot datu pārskatus un veikt datu aprēķinus tajos, izmantojot rakurstabulas. Ievietot failā informāciju no dažādiem ārējiem datu avotiem, failu pārveidošana no viena formātā otrā.
 • Koplietot failu un strādāt ar izmaiņu reģistrēšanas režīmu.
 • Vispārīgās ziņas par darbu ar MS Excel un tā pielietojums datu apstrādē.
 • Tabulu veidošana un datu formatēšana. Darbs ar formulām, funkcijām un loģikas elementi.
 • Darbs ar elementārām un padziļinātām loģikas un matemātikas funkcijām, kā arī ar teksta funkcijām, kas nodrošina pilnu rīku klāstu darbam ar jebkura tipa datiem.
 • Finanšu un ekonomikas funkcijas, elementāras matemātikas un loģikas funkcijas, teksta funkcijas, meklēšanas un atlases funkcijas.
 • Darbs ar lieliem datu apjomiem (datu kārtošana, filtrēšana, koplietošana, datu analīze u.c.) Datu grafiskā attēlošana.
 • Kolonnu un rindu paslēpšana un sasaldēšana.
 • Darbs ar diagrammām un datu vizuālo noformējumu MS Office un Google tiešsaistes lietojumprogrammu darba rīki, kuri ļauj vizuāli apkopot datus un sniegt vizuālus pārskatus.
 • Stilu lietošana, veidņu lietošana. Rakurstabulu (Pivot Tables) un rakursdiagrammu veidošana. Rakurstabulu lietošanas aspekti, mērķi un pielietošanas iespējas.
 • Konkrētu piemēru apskatīšana, dažādi rakurstabulu un rakursdiagrammu varianti, to izmantošanas iespējas datu agregācijai un analīzei.
 • Google Forms, Google Sheets un MS Excel iespējas datu ieguves un analīzes jomā.
 • MS Excel datu analīzes rīki: Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager. Datu aizsardzība.
 • Lapas noformēšana, sagatavošana izdrukāšanai.

 

Digitālā transformācija

Izglītības programmas nosaukums: Digitālā transformācija
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (Digcomp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas digitālā transformācijā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Kas ir digitālā transformācija, pamatnostādnes, iespējas, inovācijas.
 • Kādi ir pirmie soļi uzņēmuma digitālajā transformācijā.
 • Digitālā transformācija uzņēmumos un valsts pārvaldē, izaugsmes iespēja Latvijai.
 • Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Ieguvumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
 • Digitālā transformācija – izdevīgāka IT infrastruktūra.
 • Kas kavē digitālo transformāciju. Informācijas meklēšana un sistematizēšana, datu pārvaldība, apstrāde un problēmu risināšana digitālajā vidē.
 • Datu un ierīču drošība.
 • Digitālā satura veidošana: digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana; koplietošanas programmas un rīki; mākoņtehnoloģijas; autortiesības, blakustiesības un licences; aktualitātes un tendences digitālā satura izveidē.
 • Digitālā drošība un personas datu un privātuma aizsardzība: IT drošības specifika pastāvošie draudi.
 • Privāto datu apdraudējumi un aizsardzība. Datu glabāšana un atgūšana no bojātiem datu nesējiem. Datu iznīcināšana. Personas datu apstrādes principi.

 

Digitālā mārketinga analīze

Izglītības programmas nosaukums: Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics un Google Ads
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (Digcomp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas digitālā mārketinga analīzē un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Digitālā mārketinga definīcijas, būtība, tendences un aktualitāte mūsdienās. Terminoloģija.
 • Google Analytics, sociālo tīklu analītika. Rezultatīvākie digitālā mārketinga kanāli Latvijā.
 • Google Ads (Google Search kampaņas izveidošana).
 • Optimālā Google reklāmas budžeta noteikšana; rezultāta plānošana (klikšķu skaits, pirkumu, pieteikumu skaits); atslēgvārdu analīze un saistošo vārdu izvēle; soli pa solim Google reklāmas kampaņas veidošana.
  Ievads Google Analytics, tā uzstādīšanā un svarīgākie iestatījumi; gatavās atskaites un to skaidrojumi; biežāk lietoto rādītāju skaidrojumi pa rādītāju kategorijām.
 • Pielāgotu atskaišu veidošana; sagatavošanās reklāmas kampaņām un to atdeves mērīšana; kas jāzina pilnvērtīga darbam ar Google Analytics.
 • Google reklāmas analīze ar mērķi noteikt kampaņas veiksmes un/vai neveiksmes iemeslus. Darbības, lai paaugstinātu Google Ads kampaņas efektivitāti. Google Display reklāmas.

 

E- komercija

Izglītības programmas nosaukums: E-komercija ar Shopify
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (Digcomp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt digitālās prasmes un kompetences e-komercijas jomā, izmantojot interneta un mobilo tehnoloģiju visjaunākās iespējas.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni un attīstības tendences, vēsture.
 • E-komercijas biznesa modeļi.
 • E-biznesu regulējošā likumdošana.
 • E-komercijas norēķinu sistēmas.
 • Mobilā komercija.
 • E-veikali un izsoles.
 • E-komercijas mārketings.
 • Cik viegli lietot ir Shopify e-komercijas platformu, priekšrocības un trūkumi.
 • Shopify platformas pieejamās funkcijas un fleksibilitāte.
 • Shopify e-komercijas platformas struktūra.
 • Shopify e-komercijas platformas SEO.

 

Sociālo tīklu mārketings

Izglītības programmas nosaukums: Sociālo tīklu mārketings ar Facebook un Instagram
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (Digcomp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas sociālo tīklu mārketingā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Sociālo tīklu mārketings – definējums, tendences un aktualitāte mūsdienās.  
 • Sociālo tīklu tendences 2023. gadam. Sociālo mediju platformas.
 • Komunikācija sociālajos tīklos. Komunikācijas pamatplatformas.
 • Sociālie mediji kā rīks auditorijas palielināšanai.
 • SMART principi. Facebook.com konta izveide. Linkedln.com konts, Instagram.
 • Veiksmīga bloga rakstīšana. Telegram, Twitter, TikTok – dažādu kontu salīdzināšana.
 • Mārketinga komunikācijas plāns, sociālo mediju pārvaldības pakalpojumi.

 

Tīmekļu vietņu izstrāde

Izglītības programmas nosaukums: Tīmekļu vietņu izstrāde ar WIX un WordPress
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas tīmekļa vietņu izstrādē un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Tīmekļa lappušu veidošanas pamatprincipi.
 • Web lappuses uzbūve. Web serveri un izvietošanas iespējas.
 • Mājas lapu veidošanas līdzekļu apskats.
 • Web lapas satura plānošana. Tīmekļa lapu grafiskie principi. Web lapu grafiskie elementi – logo, baneris. Hipersaites tekstā.
 • Personīgas mājas lapas izstrāde programmā WIX.com ar veidni. Teksta noformēšana, grafisko elementu un hipersaišu iekļaušana.
 • Personīgas mājas lapas izstrāde programmā WordPress, izmantojot veidni.
 • Publicēšana Internetā, domens.

 

Dizaina domāšana

Izglītības programmas nosaukums: Dizaina domāšana
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas dizaina domāšanā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Dizaina domāšana – kas tas ir, kā pielieto, rīki. Īss ieskats dizaina domāšanas vēsturē.
 • Dizaina domāšanas funkcijas, metodes un to pielietošana.
 • Dizainu domāšana uzņēmējdarbībā.
 • Dizaina domāšana produktu izstrādē.
 • Piecu soļu process. Kā ar dizaina domāšanu pilnveidot produktus.
 • Dizaina domāšana kā domāšanas veids vai attieksme.
 • Jauns domāšanas veids jaunām problēmām. Ieguvumi.

 

Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē

Izglītības programmas nosaukums: Google rīki sadarbībai un komunikācijai
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (Digcomp 1.-2. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 60 stundas 
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai komandas vadīšanai digitālā vidē un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Tiešsaistes sadarbības jēdziens: galvenie veidi, rīki un to īpašības.
 • Zināšanas par digitālam iespējām sadarboties, organizēt un vadīt komandu digitālā vidē.
 • Komunikācija un informācijas aprite komandā.
 • Google rīki sadarbībai un komunikācijai – ievads, vide, reģistrēšana.
 • Satura kopīgošanas rīki (prezentācijas, aptaujas, dokumentu pārvaldība e-vidē).
 • Google Meet videokonferences izveidošana.
 • Google disk. Drošības aspekti iegūstot, rediģējot un kopīgojot digitālo saturu.
 • Etiķete un komunikācijas stratēģijas digitālajā vidē. E-pasta komunikācija.

 

E-pakalpojumi

Izglītības programmas nosaukums: E-pakalpojumi
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (Digcomp 1.-2. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 60 stundas 
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas elektroniska paraksta, e-adreses un e-pakalpojumu izmantošanā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • E-pakalpojumi – ievads, definējums.
 • E-pakalpojumu sistēmas. Analīze.
 • E-paraksts – ievads, definējums, funkcijas. Dokumentu parakstīšana.
 • Kādam mērķim var izmantot drošu elektronisko parakstu.
 • Droša elektroniskā paraksta priekšrocības. E-identitātes apliecināšana.
 • Kā pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus. Drošības jautājumi.
 • E-adrese – ievads, definējums. Kā izveidot un lietot e-adresi.
 • Kur saņemt piekļuves rīkus. Ieguvumi no e-adreses lietošanas.
 • Ko sūtīt ar e-adreses palīdzību.
 • E-pasts – ievads, definējums. Reģistrēšana un izmantošana. Drošības jautājumi.

 

Vizuālo materiālu veidošana

Izglītības programmas nosaukums: Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (Digcomp 1.-2. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas vizuālo materiālu veidošanā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām - digitālais rīks “Canva”: pamatfunkcijas, reģistrēšanās.
 • Elektroniskās prezentācijas redaktors, iespējas. Prezentācijas “Canva” priekšrocības un trūkumi. “Canva” rediģēšanas logs: teksta, attēlu, video klipa, elementu ievietošana, rediģēšana.
 • Veidnes pielietošana. Diagrammas ievietošana un rediģēšana. Prezentācijas plānošana un izveidošana. Dalīšanās ar prezentāciju, kopdārbs ar citiem, prezentēšana.
 • Logotipa un vizītkaršu izveidošana, rediģēšana. Veidnes pielietošana. Rediģēšanas logs: teksta, attēlu, animācijas un citu elementu ievietošana, rediģēšana. Logotipa un vizītkartes saglabāšana, izsūtīšana citiem lietotājiem.
 • Fotokolāžas izveidošana un rediģēšana. Veidnes izmantošana. Attēlu, teksta ievietošana un rediģēšana. Fotokolāžas saglabāšana.
 • Plakātu veidošana - veidnes pielietošana. Rediģēšana: teksta, attēlu, fona, fonta un citu elementu ievietošana un rediģēšana
 • Publikāciju un story noformēšana Instagramā

 

Kiberdrošība

Izglītības programmas nosaukums: Kiberdrošība
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (Digcomp 1.-2. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 60 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas kiberdrošībā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Kiberdrošības definējums, kiberdrošības apdraudējuma veidi, ļaunprogrammatūra, pikšķerēšana, izspiedējprogrammatūra, iekšējie draudi, sociālā inženierija, uzlabots pastāvīgais apdraudējums.

 • Kāpēc kiberdrošība ir svarīga? Kiberdrošības paraugprakse: nulles uzticamības drošības stratēģijas apgūšana, regulāra kiberdrošības apmācība, kiberdrošības procesu ieviešana.

 • Kiberdrošības risinājumi: savu identitāšu aizsardzība, draudu noteikšana un apturēšana, datu aizsardzība, mākoņa aizsardzības iegūšana.

 • Kā droši lietot bezvadu internetu publiskās vietās; kā rīkoties, ja esi kļuvis vardarbības upuri internetā; ko nedrīksti darīt, lai pats kādu emocionāli neaizskartu.

 

Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai

Izglītības programmas nosaukums: Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (Digcomp 1.-2. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 stundas (60st.+20st.)
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas prezentāciju sagatavošanai dažādās lietojumprogrammās un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbības.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Slaidu prezentācijas programmatūra Microsoft PowerPoint: atvēršana, saglabāšana un aizvēršana; logs. Prezentāciju veidošanas principi. Darbības ar slīdiem: slaidu atlase, pievienošana, dzēšana, pārvietošana, dublēšana, rediģēšana. Prezentācijas apskates veidi. Teksta, attēlu, tabulas ievietošana un noformēšana prezentācijā. Zīmēšanas rīku lietošana. Attēlu un teksta savietošana. Slaidu noformējums, fona izvēle un maiņa. Prezentācijas dizains. Objektu animācijas būtība. Animācijas efektu pielietošana slaidā. Animāciju un efektu pārvaldīšana. Slaidu pārejas būtība un realizācija. Prezentāciju noformēšana, demonstrēšana un izdrukāšanas iespējas. Audio stāstījuma ierakstīšana PowerPoint prezentācijai. Ekrāna ierakstīšana.
 • Digitālais rīks prezentāciju sagatavošanai “Prezi”: teorētiskais izklāsts, reģistrēšanās. Elektroniskās prezentācijas redaktors, saturs, vizuālie efekti. Prezentācijas “Prezi” priekšrocības un trūkumi. Teksta, attēla, Youtube video, skaņas, animācijas ievietošana un rediģēšana. Microsoft PowerPoint prezentācijas importēšana. Funkcionālie panēļi; apzīmējumi, funkcijas. Vairāku objektu ievietošana un iezīmēšana, rediģēšana. Prezentācijas plānošana un izveidošana. Kā dalīties ar prezentāciju, kā strādāt kopā ar citiem, kā prezentēt. Prezi Present desktop aplikācija strādāšanai un prezentēšanai, ja nav interneta pieejas. Kā savienot Prezi Video aplikāciju ar konferences zvanu.
 • Digitālais rīks prezentāciju sagatavošanai “Canva”: pamatfunkcijas, reģistrēšanās. Elektroniskās prezentācijas redaktors, iespējas. Prezentācijas “Canva” priekšrocības un trūkumi. “Canva” rediģēšnas logs: teksta, attēlu, video klipa, elementu ievietošana, rediģēšana. Veidnes pielietošana. Diagrammas ievietošana un rediģēšana. Prezentācijas plānošana un izveidošana. Dalīšanās ar prezentāciju, kopdārbs ar citiem, prezentēšana.
 • Digitālais rīks prezentāciju sagatavošanai “Powtoon”: teorētiskais izklāsts, reģistrēšanās. Digitālās prezentācijas redaktors, vizuālie efekti. Prezentācijas “Powtoon” priekšrocības un trūkumi. “Powtoon” rediģēšnas logs: teksta, attēlu, veidnes fona maiņa. Video klipa, audio, formu ievietošana, rediģēšana. Veidnes pielietošana. Prezentācijas plānošana un izveidošana. Dalīšanās ar prezentāciju, kopdārbs ar citiem, prezentēšana. Prezentāciju lejupielāde.
 • Google slides Jumboard, Mentimeter – digitālās aptaujas rīki. Pievienošanās mentimetra prezentācijai un reāllaika balsošana. Programmu izmantošana prezentācijās, reģistrēšanas, balsojuma veidošana, informācijas savākšana, saglabāšana.

 

Datorzinības bez  priekšzināšanām

Izglītības programmas nosaukums: Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vismaz pamata izglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 120 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas Microsoft Office programmatūrā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Iepazīšanas ar datortehnikas veidiem. Programmatūras iedalījums: OS un lietojumprogrammas. Darbs Windows vidē. Pirmie soļi darbā ar datoru. Poga Start: vispārīgā informācija, darbs ar komandrindu. Darbs ar logu. Programma Microsoft Explorer: vispārīgā informācija, darbs ar datnēm un mapēm. Teksta redaktors Microsoft Word – vispārīgā informācija. Teksta ievade, noformēšana. Darbs ar peli un tastatūru: peles un tastatūras trenažieris. Tabulu, attēlu, formu, SmartArt ievietošana un rediģēšana. Izklājlapu lietotne Microsoft Excel: pamatinformācija, iespējas, pielietošana, atvēršana, aizvēršana. Darbības ar darblapām. Šūnu, šūnu apgabalu, rindu vai kolonnu atlase; darbības ar kolonnām un rindām, darbs ar apgabaliem. Teksta formatēšana. Šūnas satura līdzinājums, fona krāsas maiņa. Skaitļu ievadīšana, labošana un formatēšana. Datu virkņu veidošana tekstam, skaitļiem, datumam un laikam. Tabulas formatēšana. Aprēķini izklājlapu lietotnē; elementārie aprēķini šūnās. Funkciju pielietošana (Sum, Average, Max, Min) un korekcija. Lietišķā grafika veidošana. Slaidu prezentācijas programmatūra Microsoft PowerPoint: atvēršana, saglabāšana un aizvēršana. Prezentāciju veidošanas principi. Slaidu pievienošana, dzēšana, rediģēšana. Slaidu noformējums, fona izvēle. Teksta, attēlu, tabulas ievietošana prezentācijā. Attēlu un teksta savietošana. Objektu animācijas būtība. Animācijas efektu ievietošana slaidā. Prezentāciju noformēšana, izdrukāšanas iespējas. Interneta un e-pasta pielietošana. Interneta darbības principi, hipersaišu izmantošana. Internēta pielietošana, informācijas meklēšana un apstrāde. E-pasta reģistrēšana, pielietošana: vēstuļu sūtīšana, atbildēšana, pielikumu izsūtīšana. Vīrusoloģija: bīstamas situācijas internetā, drošība, paroles, antivīrusu programmas.

 

Datorzinības ar priekšzināšanām

Izglītības programmas nosaukums: Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)
Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 120 stundas
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt teorētiskās zināšanas Microsoft Office programmatūrā un veicināt teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajās darbībās.
Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā - tēmas): 

 • Teksta redaktors Microsoft Word – vispārīgā informācija, darba logs. Teksta ievade, formatēšana. Rindkopu formatēšana. Lappuses parametru, orientāciju iestatīšana. Tabulas veidošana, rediģēšana un formatēšana. Rindu un kolonnu ievietošana un dzēšana. Tabulas šūnu apvienošana un sadalīšana. Tabulas noformēšana, apmales noformēšana. Šūnu tonējuma maiņa. Teksta izlīdzinājums; teksta virziens šūnā. Attēlu, zīmējumu, formu, SmartArt, WordArt, Ikonu ievietošana un rediģēšana, dzēšana. Speciālo simbolu iespraušana. Darbs ar formulu redaktoru Equation. Izklājlapu lietotne Microsoft Excel: pamatinformācija, iespējas, pielietošana. Darbības ar darblapām. Vairāku lapu iezīmēšana. Šūnu, šūnu apgabalu, rindu vai kolonnu atlase; darbības ar kolonnām un rindām, darbs ar apgabaliem. Lappuses parametri. Datu ievadīšana un rediģēšana. Teksta formatēšana. Šūnas satura līdzinājums, fona krāsas maiņa. Skaitļu ievadīšana, labošana un formatēšana. Datu virkņu veidošana tekstam, skaitļiem, datumam un laikam. Tabulas formatēšana. Aprēķini izklājlapu lietotnē; elementārie aprēķini šūnās; summēšana pa kolonnām. Funkciju pielietošana (Sum, Average, Max, Min) un korekcija. Absolūta un relatīvā adresācija. Darbs ar nosacījuma operatoru IF. Kļūdu paziņojumi formulas rezultātā. Excel funkciju saraksts pēc kategorijas. Lietišķā grafika veidošana. Saraksti, filtri, datu meklēšana. Slaidu prezentācijas programmatūra Microsoft PowerPoint: atvēršana, saglabāšana un aizvēršana; logs. Prezentāciju veidošanas principi. Darbības ar slīdiem: slaidu atlase, pievienošana, dzēšana, pārvietošana, dublēšana, rediģēšana. Prezentācijas apskates veidi. Teksta, attēlu, tabulas ievietošana un noformēšana prezentācijā. Zīmēšanas rīku lietošana. Attēlu un teksta savietošana. Slaidu noformējums, fona izvēle un maiņa. Prezentācijas dizains. Objektu animācijas būtība. Animācijas efektu pielietošana slaidā. Animāciju un efektu pārvaldīšana. Slaidu pārejas būtība un realizācija. Prezentāciju noformēšana, demonstrēšana un izdrukāšanas iespējas. Audio stāstījuma ierakstīšana PowerPoint prezentācijai. Ekrāna ierakstīšana. Interneta un e-pasta pielietošana. Interneta lietošanas pamati. Globālais tīmeklis, interneta pieslēguma veidi. Interneta pakalpojuma sniedzējs. Pārlūkprogrammas logs, darba vide, darbības principi, hipersaišu izmantošana. Internēta pielietošana, informācijas meklēšana, apstrāde un saglabāšana. E-pasta sistēmu raksturojums; lietošanas priekšrocības un trūkumi. E-pasta adreses struktūra, domēns. Vēstuļu kārtošana pastkastītē, vēstuļu apstiprinājums par vēstules piegādi adresātam. Pielikumu sūtīšana, saņemšana, saglabāšana. No pastkastītes izdzēsto vēstuļu atjaunošana. Jaunas mapes izveidošana, pārsaukšana, vēstules pārvietošana mapē. Adrešu grāmata: adresāta pievienošana. Vietējo datoru tīklu izveides principi, izmantošana. Interneta pakalpojumu izmantošanai nepieciešamais aprīkojums. Vīrusoloģija: bīstamas situācijas internetā, nesankcionēta piekļuve. Datora un tā ierīču drošība; informācijas drošība. Paroles, antivīrusu programmas, ugunsmūra (firewall) lietošana. Ciparparaksts, šifrēšana, ciparsertifikāts. Datu bāzu veidošanas programmatūra Microsoft Access: vispārīgas ziņas par datu bāzēm (DB). DB pamatjēdzieni – lauks, ieraksts, tabula, primārā atslēga, datu lauka tips, indeksēšana, tabulu attiecības (relācijas). DB projekts, datnes izveidošana. Navigācijas rūts. Tabulas izveidošana, aizpildīšana, lauku īpašības, datu tipi. Saites starp tabulām. Saišu uzdošana starp tabulām, saišu diagramma. Tabulas struktūras maiņa - lauka pievienošana, dzēšana, pārvietošana. Lauka īpašību maiņa. Ierakstu šķirošana, filtrēšana, meklēšana, aizvietošana un indeksēšana. Filtru lietošana, noņemšana. Formas jēdziens, skati. Formas veidošana ar veidnēm. Atskaišu jeb pārskatu izveidošana tabulām. Pārskata veidošana ar veidni. Datu grupēšana pārskatā; datu grupēšanas paņēmieni. Aprēķinu pievienošana grupām. Atskaišu formēšana, rediģēšana. Vaicājumu veidošana, saglabāšana, izpildīšana. Darbības vaicājumi.
Шаблоны с адаптивным дизайном