+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

VALSTS VALODA- Pamata līmeņa 2.pakāpe (A2)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Latviešu valodas zināšanu apguve un lietošana vienkāršās sadzīves un ar darbu saistītās situācijās.
Izglītības programmas uzdevumi:

 • spēt vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos,

 • lasīt un saprast vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, 

 • prast aizpildīt tipveida dokumentus, 

 • prast uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, 

 • uztvert un saprast dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus

 

VALSTS VALODA- Vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Zemākais valsts valodas prasmes līmenis
Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Latviešu valodas zināšanu pilnveide un lietošana atbilstoši personiskajām un vienkāršākajām profesionālajām prasībām.
Izglītības programmas uzdevumi:

 • spēt risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un personai zināmiem profesionāliem tematiem, 

 • īsi formulēt un pamatot savu viedokli, 

 • lasīt un saprast vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, 

 • spēt uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem,

 • uztvert un saprast dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem.

 

VALSTS VALODA- Vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Zemākais valsts valodas prasmes līmenis
Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Latviešu valodas zināšanu pilnveide un lietošana atbilstoši personiskajām un vienkāršākajām profesionālajām prasībām.
Izglītības programmas uzdevumi:

 • spēt sarunāties par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem jautājumiem,

 • skaidri formulēt un pamatot savu viedokli,

 • lasīt un saprast dažāda satura tekstus,

 • spēt uzrakstīt dažādus dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem,

 • uztvert un saprast dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem.

 

VALSTS VALODA- Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vidējais valsts valodas prasmes līmenis
Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Latviešu valodas zināšanu pilnveide un lietošana atbilstoši personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām prasībām.
Izglītības programmas uzdevumi:

 • spēt brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, 

 • lasīt un saprast dažāda satura un sarežģītības tekstus, 

 • spēt uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, 

 • bez grūtībām uztvert un saprast dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem.

 

VALSTS VALODA- Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)

Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vidējais valsts valodas prasmes līmenis
Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Izglītības programmas mērķis: Latviešu valodas zināšanu pilnveide un lietošana atbilstoši personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām prasībām.
Izglītības programmas uzdevumi:

 • spēt pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), 

 • spēt veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, 

 • pilnībā izprast dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, 
 • uztvert zemtekstu un nozīmes nianses, 
 • spēt uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, 
 • uztvert un pilnībā saprast raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.
Шаблоны с адаптивным дизайном