+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Grāmatvedības darba organizēšana

Mācību ilgums: 160 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kursa mērķis: Izglītības rezultātā pilnveidot zināšanas un prasmes grāmatvedības nozarē, lai spētu pielietot mūsdienu informācijas ieguves, sagatavošanas un apstrādes tehnoloģijas, tai skaitā datorizētās grāmatvedības programmas un jaunākās likumdošanas prasības.
Kursa programma:

 • Grāmatvedības organizēšana
 • Datorizētā grāmatvedība
 • Dokumentu pārvaldība
 • Darba un vides aizsardzība

Sociālās aprūpes pakalpojumi

Mācību ilgums: 320 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kursa mērķis: Sniegt zināšanas izglītojamajiem par sociālo pakalpojumu veikšanu klientu dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kas ietver personisko aprūpi un ikdienas darbu veikšanu personām, kuras nevar sevi aprūpēt, uzturēt.
Kursa programma: 

 • Aprūpes process un profesionālā ētika
 • Sociālā aprūpe mājās
 • Sociālpsiholoģijas pamati
 • Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija
 • Pirmā palīdzība
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Datormācība
Шаблоны с адаптивным дизайном