+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Valsts valoda - Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Mācību ilgums: 120 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Prasības izglītojamo iepriekšējai izglītībai: Vidējais valsts valodas prasmes līmenis
Kursa mērķis: Latviešu valodas zināšanu pilnveide un lietošana atbilstoši personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām prasībām.

Izglītības programmas uzdevumi:

  • spēt brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem,
  • lasīt un saprast dažāda satura un sarežģītības tekstus,
  • spēt uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus,
  • bez grūtībām uztvert un saprast dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem.
Шаблоны с адаптивным дизайном