+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Sekretārs

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot kvalificētus sekretārus, kas kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošina efektīvu informācijas un dokumentu apriti; spēj operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; spēj organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzina un nodrošina dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu; izmanto informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru un procesus, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši savai kompetencei.

Kursa programma:

 • Dokumentu pārvaldība
 • Arhīvu pārvaldība
 • Lietišķā latviešu valoda
 • Sekretāra darba organizācija
 • Pirmā profesionālā svešvaloda
 • (angļu valoda)
 • Otrā profesionālā svešvaloda (vācu valoda)
 • Lietišķā etiķete un protokols
 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Runas mākslas pamati
 • Datormācība
 • Darba vide un dizains
 • Likumdošanas pamati, darba tiesības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens
Шаблоны с адаптивным дизайном