+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas  (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Kursa programma:

 • Loģistikas pamati
 • Kravu pārvadājumu organizācija
 • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
 • Noliktavu loģistika
 • Iepirkumu un rezervju loģistika
 • Sadales loģistika
 • Ražošanas loģistika
 • Prečzinības pamati
 • Finanšu plūsmas un grāmatvedības pamati
 • Uzņēmējdarbības organizēšanas pamati
 • Darba tiesiskās attiecības un loģistikas darbību reglamentējošie normatīvie akti
 • Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības
 • Ģeogrāfiskās kartes un valstu ģeogrāfiskās īpatnības
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Otrā profesionālā svešvaloda (krievu valoda)
 • Loģistikas datorprogrammas un datorizētā noliktavas uzskaite
 • Darba un vides aizsardzība, elektrodrošība, ugunsdrošība un pirmā palīdzība
 • Saskarsmes pamati un profesionālā ētika
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens
Шаблоны с адаптивным дизайном