+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Lietvedis

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot kvalificētus lietvežus darbam valsts vai privātos uzņēmumos un iestādēs, pašvaldības un pašvaldību iestādēs, sabiedriskās vai reliģiskās organizācijās, kas spēj veikt dokumentu noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros, izmantojot datortehniku un citus līdzekļus.

Kursa programma:

  • Dokumentu un arhīva pārvaldība
  • Lietišķā valoda
  • Uzskaite un atskaite
  • Ātrrakstīšana
  • Datormācība
  • Lietišķās attiecības
  • Darba saimnieciskās tiesības
  • Kvalifikācijas prakse
Шаблоны с адаптивным дизайном