+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Aprūpētājs 480

Mācību ilgums: 480 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                                        

Kursa mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos profesionālajai darbībai, radot iespēju personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, saņemt kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā vai sociālās aprūpes institūcijās, tādejādi veicinot sociālā taisnīguma un cilvēciskās cieņas ievērošanu valstī un sabiedrībā.
Kursa programma:

  • Aprūpes process un profesionālā ētika
  • Sociālpsiholoģijas pamati
  • Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija
  • Pirmā palīdzība
  • Darba tiesiskās attiecības un darba vides aizsardzības pamati
  • Datormācība
  • Kvalifikācijas prakse
  • Kvalifikācijas eksāmens
Шаблоны с адаптивным дизайном