+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Aprūpētājs 640

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                                        

Kursa mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpētāju, kas palīdz personām, kuras pašas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar, vai kurām ir grūtības sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, saņemt nepieciešamos pakalpojumus, kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi. Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur klientu aprūpi veic atbilstoši aprūpes plānam, klienta individuālajām vajadzībām, attīstības līmenim, vecumam un sociālā darba speciālista norādījumiem.

Kursa programma:

  • Aprūpes process un profesionālā ētika
  • Sociālpsiholoģijas pamati
  • Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Pirmā palīdzība
  • Komerczinību pamati
  • Datormācība
  • Kvalifikācijas prakse
  • Kvalifikācijas eksāmens
Шаблоны с адаптивным дизайном